Ledelse og forebyggelse af stress

 

Download som pdf:

Lær at håndtere og forebygge medarbejderstress på vores åbne kursus "Ledelse og forebyggelse af stress".

Hvorfor er der brug for ledelse og håndtering af stress?
Fordi det er for dyrt at lade være... Det kan koste op mod kr. 1 mio. at have en langtidssygemeldt medarbejder, og ifølge en rapport fra Ledernes Hovedorganisation fra 2016 føler 15% af den danske arbejdsstyrke sig stressede i deres arbejde. Det betaler sig derfor at styrke ledelsesindsatsen over for stress – både af hensyn til den stressramte, dennes kollegaer og organisationens økonomi. På dette kursus kan du lære, hvordan du kan spotte og håndtere stress rettidigt.

Målgruppe og formål med kurset
Kurset er relevant for dig med ledelsesansvar, som dermed har en rolle ift. ledelse af stress. Formålet med kurset er:

 • At klæde dig på til at håndtere og forebygge stress blandt medarbejderne – og dig selv
 • At styrke dig i at håndtere stress i en helhed, dvs. i din ledelse af struktur og rammer
 • At tilbyde et forum for erfaringsudveksling blandt deltagerne


Omfang og indhold: 2 workshops á 1 dag
1. workshop: Forstå stress, og håndter stress rettidigt

 • ​Forstå stress, og identificer triggere og symptomer hos medarbejdere – og dig selv
 • Lederens rolle i et helhedsperspektiv som organisator og sparringspartner over for den stressramte/-truede
 • Konkrete metoder til en rettidig ledelsesindsats ift. stress, herunder at håndtere teamet
 • Introduktion til MyStress app som enkelt dialogværktøj

2. workshop: Sådan hjælper du en sygemeldt medarbejder godt tilbage

 • Stresstrappen og kendetegn/symptomer – hvis skaden skulle ske
 • Sådan understøtter du medarbejderen i at komme godt tilbage
 • En sygemelding rammer også teamet: sådan håndterer du teamet
 • Sådan hjælper du dig selv til at undgå stressfælden


Udbytte
​På kurset vil du få:

 • Færdigheder i din ledelse til at kunne identificere, håndtere og forebygge stress
 • Redskaber til at håndtere den sygemeldte medarbejder – og teamet
 • Enkle metoder til at registrere og håndtere din egen eventuelle stress


Pris
I alt kr. 4.800,- for begge workshops.
Deltagerantal: Maks. 12 deltagere.

Underviser
Steffen Tange, Cand.psych.aut., partner i Summit Consulting.

Kontakt
Hvis du har nogle spørgsmål eller vil høre nærmere om kurset, kan du kontakte Steffen Tange på tlf. 26 73 66 76 eller mail st@summitconsulting.dk.

© Summit Consulting by M2 Reklame & Software.