Medarbejderudviklingssamtalen

 

Download som pdf:

Workshop for ledere, der har udviklingssamtaler (MUS, LUS, GRUS, PULS) med deres medarbejdere.

Formål og målgruppe
Formålet med workshoppen er at instruere og træne ledere i at forberede sig, gennemføre og følge op på udviklingssamtaler med henblik på at skabe gode samtaler, der har værdi for aktørerne og effekt i organisationen.
Målgruppen er ledere, der står over for at skulle have udviklingssamtaler med deres medarbejdere for første gang, samt ledere, der ønsker et brush-up på at gennemføre udviklingssamtaler.

Indhold

 • Udviklingssamtalen som ledelsesværktøj og indkredsning af den gode samtale
 • Den gode forberedelse, og hvad den kræver af lederen
 • Hvordan struktureres selve samtalen – fra start til slut? Herunder kommunikation og hovedbudskab
 • Karakteristika ved den gode feedback, og hvordan de vigtige pointer gives til medarbejderen
 • Dokumentation, der ligger til grund for lederens feedback. Herunder beskrivelse af nøgleansvarsområder og kortlægning af kernekompetencer og engagement
 • Kortlægning af medarbejderens profil, udviklingsniveau og behov for ledelse
 • Hvilke reaktioner kan lederen møde, og hvordan håndteres disse?
 • Hvordan får lederen selv feedback fra medarbejderen?
 • Faldgruber i samtaler – håndtering af uforudsete situationer
 • Simulatortræning, hvor (dele af) samtalen gennemspilles med feedback og facilitering af konsulent og meddeltagere ud fra medbragte cases
 • Refleksion over, hvad lederen skal arbejde videre med i egen organisation

Arbejdsformen vil være en blanding af oplæg og træning, hvor der bliver lagt vægt på at afprøve værktøjer. Deltagernes egne cases anvendes på workshoppen.

Udbytte

 • Styrket faglig kompetence inden for medarbejdersamtalen og samtaleafvikling, herunder forberedelse og strukturering af konstruktive samtaler
 • Øget mulighed for at styre gennem forskellige faser i udviklingssamtalen
 • Øget forståelse for modpartens reaktioner
 • Øget mulighed for at håndtere egne og andres reaktioner


Varighed og pris
2-dages workshop (kl. 9.00 til 16.00). Pris pr. deltager: kr. 9.600,- (gennemføres ved min. 4 deltagere).

Kontakt
Hvis du er interesseret i at høre mere om dette kursus, kan du kontakte os på 70 20 33 20 eller info@summitconsulting.dk.

© Summit Consulting by M2 Reklame & Software.