Modhistorier

 

Download som pdf:

Brug organisationens modstand mod forandringer som ressource i din strategiimplementering.

Workshop baseret på den nyeste forskning inden for modhistorier i organisationer
Klassisk forandringsledelse handler ofte om at nedkæmpe modstanden mod forandringer gennem en meget veltilrettelagt kommunikation. Men hvad sker der, hvis vi betragter modstanden som en ressource i strategiimplementeringen? Vi har så travlt med at eliminere modstand. Men hvilken slags modstand er der egentlig tale om, og hvordan kan vi vende den til noget konstruktivt?

Formål
Formålet med denne workshop er at give indblik i den nyeste forskning inden for modhistorier i organisationer, deres betydning for strategiimplementeringen, og hvordan man selv som leder kan gøre modstand til en aktiv ressource.

Indhold
Målet er, at du som deltager får en grundlæggende viden om, hvad modhistorier er, hvordan de fungerer, og hvordan man kan anvende dem som en ressource. Du vil lære at forudse, hvilke mulige modhistorier der kan opstå, og blive i stand til at imødegå dem i planlægningen af kommunikationen. Herefter vil du selv få mulighed for at arbejde med modhistorier i din organisation og træne din evne til at få adgang til modhistorier gennem sensemaking og sensegiving. På workshoppen skaber vi konkrete træningssituationer, hvor du får mulighed for at afprøve teorien i praksis og få personlig feedback.

Undervisere
Underviserne på forløbet er kommunikationsforsker Marianne Wolff Lundholt fra Institut for Kommunikation og Design ved Syddansk Universitet samt erhvervspsykolog Torben Dalager fra Summit Consulting. Sammen har de i deres forskningsprojekt om modhistorier i organisationer udviklet effektive redskaber og afdækket en stor viden om modhistorier og muligheden for at bruge dem aktivt.

Pris, tid og sted
Workshoppen afholdes torsdag d. 5. oktober 2017 kl. 9.00 til 16.00 på Hotel Bella Sky, Center Boulevard 5, 2300 København S.
Pris for deltagelse: kr. 7.500,- ekskl. moms.

Tilmelding
Tilmelding skal ske til Christina Munk Fæster fra Summit Consulting på 70 20 33 20 eller cmf@summitconsulting.dk senest d. 20. august 2017.

© Summit Consulting by M2 Reklame & Software.