Statens Ledertalenter

Værdiskabelse for dig og din organisation.

Programmets formål
Formålet med Statens Ledertalenter er at accelerere udviklingen af dit ledelsestalent og samtidig skabe forudsætningerne for, at din organisation får større værdi ud af dit talent. Du bliver en del af et landsdækkende netværk af nuværende og kommende statslige ledere. Udover at styrke din talentudvikling er målet at sætte dig i stand til at bringe dit talent i spil som kommende leder og ikke først, når og hvis du får en lederstilling. Det er derfor afgørende for din udvikling og dermed også for din organisations udbytte, at erkendelser og erfaringer fra forløbet omsættes i hverdagens opgaver og udfordringer.

Målgruppe
Statens Ledertalenter henvender sig til nye ledere i staten og ledertalenter. Forløbet er målrettet dig, der er afklaret om, at ledelse er noget for dig.

Forløbets indhold og opbygning
Statens Ledertalenter giver dig mulighed for at prøve kræfter med ledelsesopgaven på et højt niveau og derigennem udvikle dit ledelsestalent. Programmet er funderet i aktuel forskning og ledelsesteori med såvel et nationalt som et internationalt perspektiv. Forløbet strækker sig over 6 måneder med et kick-off og 4 moduler, der i alt omfatter 8 dage, hvoraf de 3 er med overnatning. Modulerne bliver afholdt på Sjælland. På modulerne mødes hele holdet, og du prøver her kræfter med lederrollen i interaktion med de øvrige deltagere gennem øvelser, cases, værktøjer og teori.

Datoer

Hold 5 (lukket for tilmeldinger):

  • Kick-off: 12. juni 2017
  • Modul 1: 21.-22. august 2017
  • Modul 2: 2.-3. oktober 2017
  • Modul 3: 14.-15. november 2017
  • Modul 4: 12. december 2017


Overblik
Forløbet begynder med et kick-off, hvor arbejdet igang-sættes med din talentplan samt forankringen i egen organisation. I forløbet indgår du i en Action Learning-gruppe (AL-gruppe), som er en mindre netværksgruppe med 6-7 faste deltagere, der arbejder på og mellem modulerne. For at sikre forankring i din egen organisation skal du også regne med at arbejde mellem modulerne.

Download pdf om Statens Ledertalenter her.

Pris: kr. 36.600,-
Inkl. overnatning, kursusmateriale og forplejning.

Tilmelding
Du kan tilmelde dig Statens Ledertalenter her. Tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet. Bemærk, at der er tale om en anmodning om optagelse til forløbet. Der vil blive sendt en bekræftelse, hvis der er plads på holdet.

© Summit Consulting by M2 Reklame & Software.