Talent for Ledelse

Summit Consulting har sammen med LEAD – enter next level A/S og PA Consulting Group vundet Moderniseringsstyrelsens udbud om den nye version af talentudviklingsforløbet Talent for Ledelse i 2017.

Talent for Ledelse er en del af Program for Ledelsesudvikling i Staten (PLUS) og sigter – som de øvrige forløb under PLUS – mod at udvikle deltagerne i retning af mere:

 • Helhedsorientering
 • Nytænkning 
 • Handlekraft
 • Refleksion


Deltagerens udbytte af forløbet
Forløbet understøtter foreløbigt, at deltagerne efter forløbet:

 • Har kendskab til generelle ledelsesredskaber og perspektiver på ledelse
 • Kender og kan reflektere over egne styrker og svagheder i en (potentiel) lederrolle
 • Har redskaber til at skabe og definere et ledelsesrum – også i situationer, hvor den formelle ledertitel er fraværende
 • Har forståelse for merværdien i at agere helhedsorienteret
 • Har kendskab til variationen i ledelsesopgaverne i staten
 • Kan tage ansvar for egen videre karriereudvikling mod et lederjob


Organisationens udbytte af forløbet
Ved at have deltagere på dette forløb opnår organisationen:

 • Velforberedte og reflekterede ledelsesaspiranter, som er parate til at påtage sig yderligere ansvar
 • Et stærkere grundlag for lederrekruttering
 • Bedre resultatskabelse
 • Netværk med andre statslige institutioner, der understøtter en bedre opgaveløsning på tværs

Summit, LEAD og PA skal sammen med Moderniseringsstyrelsen stå for udvikling og gennemførsel af forløbet.

Du kan læse mere og tilmelde dig forløbet Talent for Ledelse på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside her.

"Talent for ledelse har helt overordnet set været et godt forløb. Særligt har jeg været godt tilfreds med den sparring, som AL-gruppearbejdet har givet mig i forhold til min personlige ledelsesrejse, og så har det jo bare været meget sjovt at møde andre, som også gerne vil ledelsesvejen. Jeg synes, at konsulenterne har gjort et fint stykke arbejde, og der er ikke så mange endelige konsulentsandheder, som jeg synes, at jeg har oplevet i andre sammenhænge. Jeg synes dog, at en mere aktiv involvering af cheferne kunne være relevant – de kunne godt have fået et ekstra spark bagi, når de nu havde sendt en medarbejder på kursus."

Deltager på det tidligere Talent for ledelse-forløb

© Summit Consulting by M2 Reklame & Software.