Udviklingsgruppe for erfarne ledere

En eksklusiv mulighed for at arbejde i dybden med personlige aspekter af lederrollen.

Udviklingsgruppen henvender sig til ledere på højt niveau og giver dig mulighed for, med erfaren og professionel sparring, at udvikle dit personlige lederskab. Du får en dybdegående indsigt i personlige mønstre, som ofte ubevidst påvirker adfærd, relationer og beslutninger.

Gruppen er et vækstmedium for personlig udvikling og for indsigt i gruppe- og organisationsdynamikker, og gruppen skaber rum for refleksion og udforskning af egne reaktionsmønstre og følelser i samspil med andre.

Arbejdet i gruppen vil både fokusere på de personlige aspekter af lederrollen, på forståelsen af dynamikker i både chef- og medarbejdergrupper samt på din rolle som leder/chef i disse.

Det er vores erfaring, at mange erfarne ledere savner et fortroligt rum, hvor de kan dele og bearbejde personlige udfordringer i rollen som leder. Læring og udvikling på det personlige og følelsesmæssige plan kræver tid, og den nødvendige refleksion kræver, at man finder rum til det. Det gør vi i refleksionsgruppen for erfarne ledere.

Gruppen starter op med et heldagsseminar d. 28. august 2017. Herefter mødes gruppen 1 gang om måneden á 3 timer, kl. 15-18. Datoerne for de månedlige møder er:

  • 2017 efterår: 21. september, 12. oktober, 13. november og 13. december

Prisen er kr. 16.000,- ekskl. moms pr. halvår. Man binder sig for deltagelse et halvt år ad gangen. Ansøgningsfrist for optagelse i gruppen er d. 7. august 2017, og tilmelding sker til Christina Munk Fæster fra Summit Consulting på cmf@summitconsulting.dk.

Læs mere og download som pdf her.

© Summit Consulting by M2 Reklame & Software.